CPR ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CPR นาทีชีวิต ช่วยเป็นช่วยได้ "ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ" เนื่องในโอกาส 50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์