โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? ข้อมูลผลกระทบเชิงพื้นที่ชุมชน ประมงและชายฝั่ง

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani) จัดกิจกรรมบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดทางด้านเ­ทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) ในชื่อ “OAR-AC TEEED Talks” โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ มาหมุนเวียนบรรยายเป็นประจำทุกเดือน
 
สำหรับ TEEED Talks ครั้งที่ 4 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมายหลายท­่าน ประกอบด้วย
1. คุณประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามัน
2. นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ
3. ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4. อาจารย์ดิเรก เหมนคร ตัวแทนจากพื้นที่เทพา
5. คุณมิด ชายเต็ม ตัวแทนชาวประมงในพื้นที่เทพา
6. คุณคอลดูน ปาราเร่ ประธานชมรมอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? ข้อมูลผลกระทบเชิงพื้นที่ชุมชน ประมงและชายฝั่ง”
ดำเนินรายการโดย คุณพัชรา ยิ่งดำนุ่น จากสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
 
โดยกิจกรรมมีขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง 58302 อาคารเรียนรวม