โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็มและสตรีมศึกษา

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็มและสตรีมศึกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท จังหวัดปัตตานี