โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม วันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี
กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา การบรรยาย และการนำเสนอผลงาน ซึ่งสามารถรับชมได้จากวิดีโอต่างๆ นี้