สารคดีนาเกลือ: เป็นมา เป็นไป คงอยู่ อย่างไร

หน่วยพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จัดทำสารคดีนาเกลือ: เป็นมา เป็นไป คงอยู่ อย่างไร