วีดิทัศน์ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๙

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์ ๕ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้าราชการ ทหาร นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานีมีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙