รายการชาช่าชวนชิม season 2

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำรายการชาช่าพาชิม ซึ่งเป็นรายการที่แนะนำร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี จะมีร้านไหนบ้าง ติดตามชมกันได้ครับ ถ้าชาเช็คอิน คือกินได้