รับชมการถ่ายทอดสด "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์