รับความรู้เพื่อดูแลสุขภาพและการนวดผ่อนคลาย

สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม "รับความรู้เพื่อดูแลสุขภาพและการนวดผ่อนคลาย" หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของโครงการ "Fight Fat For Life" รับความรู้เกี่ยวกับ "การดูแลสุขภาพให้ดูดี อ่อนกว่าวัย ห่างไกลโรค และการนวดเพื่อผ่อนคลายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจิ อาจารย์ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.