มิวสิควีดีโอเพลง ร่มศรีตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำมิวสิควีดีโอชุด ของเด่นจากปัตตานี เพลงดีๆ จากรูสะมิแล ซึ่งเป็นการขับร้องเพลงร่มศรีตรัง โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี