ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวัน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560 เพื่อเปิดเวทีการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560