พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

 

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา