ฝรั่งหลงกรุง ยาแล'ตานี

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดกิจกรรม "ฝรั่งหลงกรุง ยาแล'ตานี" เนื่องในวันมหิดล '57 โดย คุณแดเนียล เฟรเซอร์ ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญ
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557