ปลุกพลังนักศึกษา หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต่อลมหายใจอีกครั้ง

เครือข่ายนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เพื่อความเป็นธรรม ร่วมกับ เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ
จัดกิจกรรม "ปลุกพลังนักศึกษา หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต่อลมหายใจอีกครั้ง"
เพื่อแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่มีต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี