คิดบวกสร้างสุขในคน เพิ่มความสำเร็จในงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "คิดบวกสร้างสุขในคน เพิ่มความสำเร็จในงาน"  วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558  โดยวิทยากร นายสัตวแพทย์ปรีดา  ตันติเวสส  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์