คอนเสิร์ต 50 ปี ม.อ. เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดคอนเสิร์ต 50 ปี ม.อ. เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ศิลปิน อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า วงไทลากูน และวงใต้สวรรค์  เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561