กิจกรรม "โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน" "ครั้งที่ 2"

ผลงานนวัตกรรม เข้าประกวดในกิจกรรม "โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน" "ครั้งที่ 2" วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี