เกาเหลาหมู

รายการชาช่าชวนชิม ร้านคุณดี โอชา

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำรายการชาช่าพาชิม ซึ่งเป็นรายการที่แนะนำร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี สำหรับในตอนนี้เป็นการแนะนำร้านคุณดี โอชา มีเมนูที่ชาช่าชวนให้ลอง ได้แก่ เกาเหลาหมู และโจ๊กหมู ที่แสนจะเอาใจเด็กๆ นักเรียนเป็นอย่างดี