อาหาร

รายการชาช่าชวนชิม season 2

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำรายการชาช่าพาชิม ซึ่งเป็นรายการที่แนะนำร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี จะมีร้านไหนบ้าง ติดตามชมกันได้ครับ ถ้าชาเช็คอิน คือกินได้

รายการชาช่าชวนชิม ร้านคุณดี โอชา

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำรายการชาช่าพาชิม ซึ่งเป็นรายการที่แนะนำร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี สำหรับในตอนนี้เป็นการแนะนำร้านคุณดี โอชา มีเมนูที่ชาช่าชวนให้ลอง ได้แก่ เกาเหลาหมู และโจ๊กหมู ที่แสนจะเอาใจเด็กๆ นักเรียนเป็นอย่างดี

รายการชาช่าชวนชิม

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำรายการชาช่าพาชิม ซึ่งเป็นรายการที่แนะนำร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี