ดร.สมพร ช่วยาอารีย์

พลังงานทางเลือกกับ ดร.สมพร

OAR Channel ร่วมกับ ดร.สมพร ช่วยาอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผลิตรายการพลังงานทางเลือกกับ ดร.สมพร
เรามาทำความรู้จักพลังงานทางเลือกในทุกแง่มุม เรียนรู้วิธีการใช้งานจริง
เพื่อเราสามารถนำพลังงานทางเลือกไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในบริบทของตัวเอง