รายการของ OAR Channel

สร้างเมื่อ ชื่อเรื่อง
24/06/2017 - 16:09 กิจกรรม American Corner
24/06/2017 - 15:27 กิจกรรมระดมกึ๋น Idea Sugesstion
06/03/2017 - 16:32 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
26/12/2016 - 09:27 โครงการภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา
25/12/2016 - 15:51 การจัดการเรียนรู้ตามประสาครูพันธุ์วิทย์
25/12/2016 - 13:38 กรอบมาตรฐานอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25/12/2016 - 13:37 โครงการเดินสายทำความเข้าใจ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาสงขลานครินทร์
22/12/2016 - 15:47 OAR TEEED TALK ครั้งที่ 6 : อุทยานอาหารและพลังงาน
15/11/2016 - 14:42 กิจกรรม "โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน" "ครั้งที่ 2"
15/11/2016 - 14:40 กิจกรรม "เรื่องเล่าเร้าพลัง" สำนักวิทยบริการ
15/11/2016 - 14:37 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
10/11/2016 - 11:45 กิจกรรมแปรอักษร "ม.อ. รักในหลวง รัชกาลที่ ๙
23/09/2016 - 08:55 งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2559
30/06/2016 - 15:33 โครงการอาเซียนสัญจรสู่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
27/04/2016 - 20:51 รายการชาช่าชวนชิม
25/03/2016 - 09:24 งานสัปดาห์หนังสือ JFK Book Fair
16/03/2016 - 15:49 การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 Growing Green Library for All
10/02/2016 - 09:23 ปลุกพลังนักศึกษา หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต่อลมหายใจอีกครั้ง
05/02/2016 - 09:05 โครงการยุววิจัย 58
02/02/2016 - 14:55 การกล่าวสุนทรพจน์
22/01/2016 - 10:28 ปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD) จังหวัดปัตตานี
16/01/2016 - 10:52 วีดิทัศน์วันครู จังหวัดปัตตานี 2559
09/12/2015 - 13:48 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? ข้อมูลผลกระทบเชิงพื้นที่ชุมชน ประมงและชายฝั่ง
04/12/2015 - 16:29 การเล่านิทาน
23/11/2015 - 15:09 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) และแนวคิดในการพัฒนาสถาบันภาษายุคดิจิทัล
19/11/2015 - 13:47 YSEALI Program สำหรับอาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป
19/11/2015 - 13:45 Work & Travel@USA สำหรับนักศึกษา
16/11/2015 - 14:38 มลพิษจากพลังงานฟอสซิล
13/11/2015 - 17:13 วันรูสะมิแล ๒๕๕๘
30/10/2015 - 09:24 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? คุณคือผู้ร่วมตัดสินใจ

Pages