รายการของ OAR Channel

สร้างเมื่อ ชื่อเรื่อง
25/05/2018 - 13:25 กิจกรรม Hands and Heart Start 2 gether หัวใจสำคัญยิ่ง โรคหัวใจสำคัญยิ่งกว่า
23/05/2018 - 13:11 Victim to Victor แปลความสูญเสียเป็นพลัง
22/05/2018 - 13:04 การอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
02/05/2018 - 07:57 เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน
30/03/2018 - 11:25 English is all around: Mr. Daniel B. Fraser
27/03/2018 - 14:12 กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ม.อ. และวันสถาปนามหาวิทยาลัย
13/03/2018 - 15:37 การเสวนาพัฒนาการ (ป่า) ชายเลนที่ ม.อ.ปัตตานี และแนวทางการจัดการในอนาคต
13/03/2018 - 15:06 คอนเสิร์ต 50 ปี ม.อ. เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
10/03/2018 - 21:50 กิจกรรมเปิดโลกนิทาน 2561
02/03/2018 - 15:15 กิจกรรมระดมกึ๋น Idea Suggestion
07/02/2018 - 23:08 การบรรยายพิเศษ การทำวิจัย การเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่
02/02/2018 - 12:57 โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม
02/02/2018 - 09:13 รายการ English Talk
29/01/2018 - 16:18 สื่อการสอน เรื่อง การปรุงอาหารประเภทแกงที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ
28/12/2017 - 10:33 สื่อประกอบการสอนรายวิชา 746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
28/12/2017 - 10:17 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ
07/12/2017 - 14:34 กิจกรรมปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 2
31/10/2017 - 19:51 ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ ม.อ.ปัตตานี
19/10/2017 - 16:14 กิจกรรมแสงเทียนแห่งภักดี นิรันดร ม.อ.ปัตตานี
25/09/2017 - 10:36 งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2560
18/09/2017 - 22:28 กิจกรรมดาวเรืองรวมใจภักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
05/09/2017 - 15:36 ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560
03/09/2017 - 16:55 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
08/08/2017 - 23:24 รายการชาช่าชวนชิม season 2
02/08/2017 - 09:18 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างาน เพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น...
02/08/2017 - 09:17 การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน
25/07/2017 - 08:27 ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ
20/07/2017 - 11:52 การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560
16/07/2017 - 17:00 CPR ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
25/06/2017 - 14:42 รายการชาช่าชวนชิม ร้านคุณดี โอชา

Pages