รายการของ OAR Channel

สร้างเมื่อ ชื่อเรื่อง
28/12/2017 - 10:33 สื่อการสอน Infographic เรื่อง Smart Function
28/12/2017 - 10:17 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ
07/12/2017 - 14:34 กิจกรรมปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 2
31/10/2017 - 19:51 ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ ม.อ.ปัตตานี
19/10/2017 - 16:14 กิจกรรมแสงเทียนแห่งภักดี นิรันดร ม.อ.ปัตตานี
25/09/2017 - 10:36 วีดิทัศน์งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2560
18/09/2017 - 22:28 กิจกรรมดาวเรืองรวมใจภักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
05/09/2017 - 15:36 ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560
03/09/2017 - 16:55 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
08/08/2017 - 23:24 รายการชาช่าชวนชิม season 2
02/08/2017 - 09:18 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างาน เพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น...
02/08/2017 - 09:17 การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน
25/07/2017 - 08:27 ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ
20/07/2017 - 11:52 การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560
16/07/2017 - 17:00 CPR ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
25/06/2017 - 14:42 รายการชาช่าชวนชิม ร้านคุณดี โอชา
24/06/2017 - 16:09 กิจกรรม American Corner
24/06/2017 - 15:27 กิจกรรมระดมกึ๋น Idea Sugesstion
06/03/2017 - 16:32 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
26/12/2016 - 09:27 โครงการภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา
25/12/2016 - 15:51 การจัดการเรียนรู้ตามประสาครูพันธุ์วิทย์
25/12/2016 - 13:38 กรอบมาตรฐานอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25/12/2016 - 13:37 โครงการเดินสายทำความเข้าใจ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาสงขลานครินทร์
22/12/2016 - 15:47 OAR TEEED TALK ครั้งที่ 6 : อุทยานอาหารและพลังงาน
15/11/2016 - 14:42 กิจกรรม "โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน" "ครั้งที่ 2"
15/11/2016 - 14:40 กิจกรรม "เรื่องเล่าเร้าพลัง" สำนักวิทยบริการ
15/11/2016 - 14:37 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
10/11/2016 - 11:45 กิจกรรมแปรอักษร "ม.อ. รักในหลวง รัชกาลที่ ๙
23/09/2016 - 08:55 งานกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2559
30/06/2016 - 15:33 โครงการอาเซียนสัญจรสู่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Pages