รายการของ OAR Channel

สร้างเมื่อ ชื่อเรื่อง
13/09/2020 - 14:15 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ #ช่วง ๒
13/09/2020 - 12:03 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ #ช่วง 1
12/09/2020 - 12:27 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓
11/09/2020 - 11:46 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
25/11/2019 - 08:27 ศรีตรังสะพรั่งบาน บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี: Freshy 62 @Pattani Heritage#62
31/10/2019 - 13:34 โครงการนวัตกรรมสำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 5”
30/10/2019 - 10:59 โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม: PSU Innovation Challege 2019
28/10/2019 - 14:51 กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562
23/10/2019 - 16:36 สื่อประกอบการสอนรายวิชา Smart MATH in daily life
07/10/2019 - 09:15 งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2562
07/09/2019 - 11:32 รับชมการถ่ายทอดสด "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21/06/2019 - 15:07 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี 2562
30/05/2019 - 16:08 สารคดีนาเกลือ: เป็นมา เป็นไป คงอยู่ อย่างไร
15/05/2019 - 09:50 "วิ่งได้ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง" ครูดิน (สถาวร จันทร์ผ่องศรี)
01/04/2019 - 10:26 แนวทางการส่งเสริม พัฒนาความก้าวหน้า และการดูแลบุคลาการสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21/03/2019 - 14:15 โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็มและสตรีมศึกษา
18/03/2019 - 14:35 Love is valentine 2019
15/03/2019 - 16:20 มิวสิควีดีโอเพลง ร่มศรีตรัง
03/03/2019 - 16:08 การสร้างรายวิชาบน LMS@PSU สู่การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
19/12/2018 - 11:05 การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
16/12/2018 - 15:37 กิจกรรมวิ่ง Rusamilae nature Walk & Run วันรูฯ ดูปลาตีน
05/12/2018 - 17:31 วีดิทัศน์ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๙
12/10/2018 - 10:47 วีดิทัศน์นวมินทรานุสรณีย์
28/09/2018 - 11:48 วีดิทัศน์งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2561
12/09/2018 - 16:34 ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561
20/08/2018 - 08:59 สัมมนาวิชาการนานาชาติ วันอาเซียน: ระลึกอาเซียนครบรอบ 51 ปี
06/07/2018 - 10:24 สรุปโครงการพลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน
25/05/2018 - 13:25 กิจกรรม Hands and Heart Start 2 gether หัวใจสำคัญยิ่ง โรคหัวใจสำคัญยิ่งกว่า
23/05/2018 - 13:11 Victim to Victor แปลความสูญเสียเป็นพลัง
22/05/2018 - 13:04 การอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Pages