ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวัน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560 เพื่อเปิดเวทีการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

รายการชาช่าชวนชิม season 2

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำรายการชาช่าพาชิม ซึ่งเป็นรายการที่แนะนำร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี จะมีร้านไหนบ้าง ติดตามชมกันได้ครับ ถ้าชาเช็คอิน คือกินได้