รายการพิเศษ

English is all around: Mr. Daniel B. Fraser

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “English is all around.” โดย Mr. Daniel B. Fraser พิธีกรอารมณ์ดีจากรายการ “ฝรั่งหลงกรุง” และ “หลงรักยิ้ม” ฝรั่งนักสร้างรอยยิ้ม ผู้หลงรักเมืองไทยจนกลายเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอา ชื่นชอบการเดินทางเพื่อตระเวนหาเรื่องแปลกและเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ทั่วฟ้าเมืองไทย จนทำให้เขามีเรื่องราวมากมายให้เล่าไม่รู้จบ โดยจัดโครงการในวันที่ 22 มีนาคม 2561

คอนเสิร์ต 50 ปี ม.อ. เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดคอนเสิร์ต 50 ปี ม.อ. เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ศิลปิน อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า วงไทลากูน และวงใต้สวรรค์  เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561

ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ ม.อ.ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์" เพื่อถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพรมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

กิจกรรมแสงเทียนแห่งภักดี นิรันดร ม.อ.ปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "แสงเทียนแห่งภักดี นิรันดร" เพื่อถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพรมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วีดิทัศน์งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติปัญญาขณะที่รับราชการ อันเป็นผลทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

กิจกรรมดาวเรืองรวมใจภักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมดาวเรืองรวมใจภักดิ์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เพื่อถวายอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 และเตรียมร่วมกิจกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกพระคุณของครู ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอคารคณะพยาบาล วิทยาเขตปัตตานี อคารพลีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 80 ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรังเรียนอนุบาลสาธิต และทรงเปิดหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรราศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

Pages