กิจกรรมอื่นๆ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ #ช่วง ๒


วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ #ช่วง 1

วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

Love is valentine 2019

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานเทศกาลดนตรีในสวนครั้งที่ 4 Love is valentine 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามหน้าสนอ. ตั้งแต่เวลา 16.30 - 22.00 น. มีการแสดงดนตรีสด ในบรรยากาศสบายๆในสวน พร้อมกับร้านค้าต่างๆมากมาย

กิจกรรม Hands and Heart Start 2 gether หัวใจสำคัญยิ่ง โรคหัวใจสำคัญยิ่งกว่า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม HANDs AND HEART Start 2 gether หัวใจสำคัญยิ่ง โรคหัวใจสำคัญยิ่งกว่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รณรงค์การออกกำลังกายสู่ประชาชน ด้วยการเดิน-วิ่ง สร้ำงพันธมิตรและเครือข่ายร่วมทำงาน ระหว่ำง ม.อ. กับชุมชน ตลอดจนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริการวิชาการ เช่น ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และอื่น ๆ

คอนเสิร์ต 50 ปี ม.อ. เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดคอนเสิร์ต 50 ปี ม.อ. เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ศิลปิน อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า วงไทลากูน และวงใต้สวรรค์  เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561

กิจกรรม "โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน" "ครั้งที่ 2"

ผลงานนวัตกรรม เข้าประกวดในกิจกรรม "โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิด-ทำ-กัน" "ครั้งที่ 2" วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการอาเซียนสัญจรสู่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี และโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดโครงการอาเซียน (ASEAN) สัญจรสู่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบังนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

KAIN DI SELATAN ผ้าดี ที่ชายแดนใต้

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การจัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนตานี ในโครงการ KAIN DI SELATAN (กัยน์ ดี สลาตัน) ผ้าดีที่ชายแดนใต้ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการส่งมอบความสุขแก่สังคมด้วยมิติทางวัฒนธรรม ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังที่จะนำแนวทางการศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้า มาจัดกิจกรรมทางวิชาการ ผสมผสานกับกิจกรรมบันเทิง เสริมสร้างอาชีพ ส่งเสริมเครือข่ายชุมชน และสร้างความสุข ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23–25 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี