การฝึกอบรม Workshop

CPR ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CPR นาทีชีวิต ช่วยเป็นช่วยได้ "ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ" เนื่องในโอกาส 50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กิจกรรมระดมกึ๋น Idea Sugesstion

สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรมระดมกึ๋น  Idea Sugesstion เพื่อเสนอเป็น  Idea Sugesstion  สู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานสำนักวิทยบริการ ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

คิดบวกสร้างสุขในคน เพิ่มความสำเร็จในงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "คิดบวกสร้างสุขในคน เพิ่มความสำเร็จในงาน"  วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558  โดยวิทยากร นายสัตวแพทย์ปรีดา  ตันติเวสส  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับความรู้เพื่อดูแลสุขภาพและการนวดผ่อนคลาย

สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม "รับความรู้เพื่อดูแลสุขภาพและการนวดผ่อนคลาย" หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของโครงการ "Fight Fat For Life" รับความรู้เกี่ยวกับ "การดูแลสุขภาพให้ดูดี อ่อนกว่าวัย ห่างไกลโรค และการนวดเพื่อผ่อนคลายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจิ อาจารย์ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

อบรมโปรแกรม Turnitin

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดอบรมโปรแกรม Turnitin ให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและเทคนิคการใช้เครื่องมือ Microsoft Word

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและเทคนิคการใช้เครื่องมือ Microsoft Word ในการจัดการข้อมูลอย่างมืออาชีพ” โดยมี อาจารย์ณรงค์ บางท่าไม้  เป็นวิทยากรในการอบรม วันที่ 19-20 มกราคม 2558  เวลา 09.00 -16.00 น.

การวางแผนและป้องกันอัคคีภัย

สำนักวิทยบริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและป้องกันอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้