การเสวนาพัฒนาการ (ป่า) ชายเลนที่ ม.อ.ปัตตานี และแนวทางการจัดการในอนาคต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมเสวนาความรู้ด้านวิชาการ ในหัวข้อ พัฒนาการ (ป่า) ชายเลนที่ ม.อ.ปัตตานี และแนวทางการจัดการในอนาคต เพื่อนำความรู้ความเข้าใจและกำหนดแนวทางการจัดการของหาดเลนและป่าชายเลนในอนาคต ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561

คอนเสิร์ต 50 ปี ม.อ. เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดคอนเสิร์ต 50 ปี ม.อ. เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ศิลปิน อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า วงไทลากูน และวงใต้สวรรค์  เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561